Vad vi erbjuder

— Kvalificerade psykologtjänster —

Bedömningssamtal. Psykologisk konsultation och rådgivning. Psykoterapi utifrån såväl  Kognitiv Beteende Terapeutisk grund som Psykodynamisk grund. Handledning för grupper eller enskilt. Hjälp kring relationer eller livssituationssvårigheter. Specialiserade på arbete vid olika typer av livskriser. Stressrelaterad problematik. Chefsstöd och hjälp för organisationer rörande personalärenden. Se fler exempel längst ner på sidan. Psykologisk rådgivning och konsultation via telefon eller Videolänk (ZOOM, Skype med flera)


1. Depression
2. Ångest
3. Oro


4. Kris
5. Relationsproblematik
6. Stress


7. Livsomställning
8. Anhörig missbrukare
9. Anhörig till person med sjukdom