Vad kostar det?

— Priser —

Privatbetalande

                                                        

Psykologisk konsultation och Rådgivning

1200 kr/besök

Psykoterapi
Bedömningssamtal

 1200 kr/besök

Chefsstöd

Organisation

För pris kontakta mottagningen

Vårdval Psykoterapi

Vi är anslutna till sjukförsäkringssystemet via Vårdval Psykoterapi, Region Skåne. Vi är ackrediterade för PDT, Psykodynamisk psykoterapi. Vi är inte ackrediterade för KBT, Kognitiv beteendeterapi, inom Vårdval psykoterapi. KBT erbjuds bara för privatsökande.  Din Vårdvalsremiss erhålls via den Vårdcentral du är listad på. Varje enskilt besök kostar 200 kr inom Vårdvalet. Då summan nått 1400 kr erhålls Frikort. Vårdval Psykoterapi innehåller som mest 20 behandlingstillfällen. Ett uppföljningssamtal efter 3 månader erbjuds  efter avslut av genomgången behandling
Diagnoser som ingår i Vårdval Psykoterapi:
Depression
Fobiska syndrom
Paniksyndrom
Generaliserat ångestsyndrom
Ångesttillstånd
Tvångssyndrom
Reaktioner på svår stress

Handledning

Grupp eller enskild handledning exempelvis inom sjukvård, skola, företag eller grupper

För pris kontakta mottagningen

Krisstöd för anställda i Ert företag

För pris/avtal kontakta mottagningen