Hur jobbar vi?

— Samtalsbehandling —

Vi är en privat mottagning som arbetar med samtalet som främsta redskap. Bedömer vi att även annan hjälp eller behandling behövs kommer vi att rekommendera detta. Vi arbetar såväl utifrån Psykodynamisk som Kognitiv-beteendeterapeutisk grund, KBT. Utgångspunkten och fokus är alltid din livssituation så som du upplever den. Vi har sekretess och ingen annan enhet har tillgång till våra journalanteckningar. 

Vid akut dåligt psykiskt mående eller självmordstankar kontakta psykiatriska akutenheten på din ort.