Psykologbyrån Anderlind PBA

         Medlem i Sveriges Psykologförbund

            

 

Välkommen till Psykologbyrån i Lund

På Magle Lilla psykoterapimottagning i Lund arbetar ett flertal behandlare tillsammans men med egna verksamheter och mottagningar 

    Psykisk ohälsa eller livsdilemman?

Hos oss arbetar legitimerade psykologer med lång erfarenhet av arbete med psykisk hälsa och olika existentiella frågeställningar och utmaningar

          För information kring Region Skåne, Vårdval Psykoterapi, se under fliken Priser

“You know, belonging may give you a sense of security, protection, harmony, but it also limits you and creates an invisible pattern of relationship that fools you into believing it’s the only way of being.” Salvador Minuchin
“You know, belonging may give you a sense of security, protection, harmony, but it also limits you and creates an invisible pattern of relationship that fools you into believing it’s the only way of being.” Salvador MinuchinVår personal är

          Legitimerade psykologer

Våra psykologer är erfarna och med mångårig kunskap och erfarenhet kring olika typer av psykisk hälsa från olika kliniska verksamheter


Problematik vi arbetar med

Här kan man få proffessionell hjälp vid depression, ångest, Stressrelaterad ohälsa, livssituationsdilemman, kriser, sorg, existentiella frågeställningar och relationsproblematik


Hur jobbar vi?

Bedömningssamtal/konsultation

Vi börjar alltid med att träffas för ett bedömningssamtal/konsultation. Utifrån denna bedömning bestämmer vi sedan om och hur vi ska arbeta vidare utifrån gjorda problemformulering

Vi erbjuder även Telefonkonsultation och Videomöten, via ZOOM, för psykologisk rådgivning, samtal och konsultation. Journalföring i slutet system

 

 

Dina svårigheter i fokus

— Tankar, känslor, beteenden, situationer och relationer —